full screen background image

WELKOM BIJ MCN-HPB.NL

Deze website is bedoeld om informatie te geven over een aantal aandoeningen in het HPB-gebied aan patienten, familie en geinteresseerden. Wij vinden het belangrijk dat u nader geinformeerd wordt over diverse aandoeningen, de diagnostiek en de behandelingsmogelijkheden.

ACHTERGROND

De behandeling van benigne of maligne aandoeningen van de lever, pancreas en galwegen vragen in toenemende mate een multidisciplinaire benadering. Operatieve behandeling blijft hierbij een centrale rol spelen, zeker waar het gaat om maligniteiten van de lever, pancreas of galwegen. Dergelijke operaties vragen een specifieke expertise en worden in het algemeen geclassificeerd als "hoog-complex en laag-volume operaties" Daarmee vallen deze operaties onder landelijke normeringen die zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De consequenties zijn dat dergelijke operaties alleen uitgevoerd worden als aan een aantal randvoorwaaden wordt voldaan. Een van die randvoorwaarden is dat een minimaal jaarlijks volumina moet worden gehaald.

In Noordoost Nederland is dit de aanleiding geweest om te komen tot een betere onderlinge afstemming en centralisatie van de chirurgische zorg voor patienten met pathologie van lever, pancreas of galwegen ("de Hepato-Pancreato-Billiaire Chirurgie") . Het middel waarvoor gekozen is om deze onderlinge regionale samenwerking gestalte geven is een zogenaamd "Managed Clinical Network". Volgens de basisfilosofie van dit MCN wordt geen enkel ziekenhuis in de regio a priori uitgesloten van deelname aan dit MCN, doch er zijn wel bepaalde richtlijnen en "spelregels" waaraan voldaan zal moeten gaan worden. Het primaire doel van het MCN is om de kwaliteit van zorg te verbeteren en kosten beheersbaar te houden. Bij de invulling van het MCN is in eerste instantie de chirurgische behandeling van HPB pathologie bepalend geweest, doch de praktische consequenties van het MCN zullen zich niet beperken tot chirurgie. Ook andere medische specialisten, zoals MDL-artsen, medische oncologen, internisten, radiotherapeuten, radiologen, pathologen en niet-HPB-chirurgen, maar ook verpleegkundigen zullen met het MCN te maken krijgen.

DOELSTELLINGEN

WELKE PATHOLOGIE?

PARTNERS

Copyright (c) 2015 MCN-HPB.NL | All rights reserved | Disclaimer |