full screen background image

Welke leveraandoeningen kun je opereren?

>LEVER >Welke leveraandoeningen kun je opereren?
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 08-09-2015

Algemene informatie

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom aan de lever wordt geopereerd. De meest voorkomende reden om te operen is een kwaadaardige tumor. In het merendeel van de gevallen zijn dit uitzaaiingen van dikke-darmkanker. Het is echter ook mogelijk om voor uitzaaiingen van andere kwaadaardigheden te opereren, doch dit is duidelijk zeldzamer. Te denken valt aan een uitzaaiing van een niertumor (Grawitz), borstkanker, melanoom, sarcoom, neuro-endocriene tumoren e.d. Ook is het mogelijk dat er een primaire tumor in de lever zelf ontstaat. Dit noemen we levercelkanker (hepatocellulair carcinoom, afgekort HCC) of galgangkanker (cholangiocarcinoom).

Tenslotte is er een aantal goedaardige afwijkingen in de lever welke soms een reden vormen om te opereren. Voorbeelden van goedaardige tumoren zijn adenomen, (reuze) hemangioom en focale nodulaire hyperplasie (FNH).

Overzicht leverafwijkingen

Hieronder volgt een overzicht van mogelijke redenen tot leverchirurgisch ingrijpen.

Copyright (c) 2015 MCN-HPB.NL | All rights reserved | Disclaimer | Inloggen |