full screen background image

Periode na een operatieve behandeling

>ALVLEESKLIER >Periode na een operatieve behandeling
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 28-10-2015

U heeft een alvleesklieroperatie ondergaan en kunt nu uw dagelijkse activiteiten langaam maar zeker weer hervatten. Goede eet- en leefgewoonten bevorderen de genezing. Ook de rust komt uw herstel ten goede. Voordat u met ontslag gaat, bespreken de chirurgu, verpleegkundige en de dietist deze zaken met u.

Dagelijkse activiteiten

Als u weer thuis bent, kunt u uw dagelijkse activiteiten geleidelijk uitbreiden tot uw normale niveau. Forceer niets, neem in het begin regelmatig rust en let op wat uw lichaam aankan. Bouw op deze manier uw activiteiten geleidelijk op. Hoe rekening mee dat het maanden kan duren voordat u zich weer helemaal aangesterkt voelt. Zwaar lichamelijk werk en zwaar tillen, zorgen voor grote druk op de wond en de hechtingen. Daarom moetu dit de eerste zes weken na de operatie vermijden. In deze periode mag u maximaal vijf kilo tillen. Hevig hoesten of persen is ook niet goed voor de wond. Geef als u moet hoesten tegendruk door met uw hand of een kussentje tegen de wond te duwen. Na zes weken hoeft dit niet meer.

Als u zich goed voelt, mag u uw werk weer hervatten. Verricht u echter zwaar lichamelijk werk, waarbij u veel moeten tillen, wacht dan minimaal twee tot drie maanden na de operatie met het hervatten ervan. Overleg altijd eerst met uw chirurg over werkhervatting. Hou er rekening mee dat veel patienten er langer dan de aangegeven perioden over doen om weer voldoende conditie op te bouwen. Autorijden is geen probleem als uw conditie dit toelaat.

Voeding

Nieuw eetpatroon
Na de operatie heeft u veel sneller dan voorheen een vol gevoel. Het is daarom raadzaam kleinere maaltijden te nemen en deze te verspreiden over de dag. Gebruik naast drie hoofdmaaltijden ook drie of vier tussenmaaltijden en zor gvoor variatie in uw voeding. Ook door langzaam te eten en goed te kauwen, kunt u een vol gevoel voorkomen. U kunt gewoon de dingeneten die u voor de operatie lekker vond. U hoeft dus geen dieet te volgen tenzij de dietiste anders met u afgesproken heeft. Sommige etenswaren vallen misschien minder goed op dit moment. Iets dat u nu nog niet zo goed verdraagt, kunt u altijd later opnieuw proberen.

Uw gewicht
Uw gewicht neemt na het ontslag uit het ziekenhuis niet onmiddellijk toe, doordat u minder kunt eten en sneller een vol gevoel heeft. Proberr uw huidige gewicht in ieder geval te handhaven. De dietiste is tijdens uw ziekenhuisopname bij u geweest en heeft u (indien nodig) aanvullende adviezen gegeven over een energie- en eiwitverrijkt dieet. Wij adviseren u om u thuis eenmaal per week te wegen en dit te noteren in uw persoonlijk dossier. Valt u meer dan drie kilo af in drie werken of heeft u andere vragen of voeding, neem dan contact op met de dietist.

Wondverzorging

Gehecht wond
In de meeste gevallen zijn de hechtingen van uw wond altijdens uw ziekenhuisopname verwijderd. Zijn de hechtingen bij ontlsag nog niet verwijder, dan wordt dit op de polikliniek of door de huisarts gedaan. Is de wond volledig gehecht en gelsoten, dan geneest deze voor het grootste deel binnen tien dagen. De volledige wondgenezing duurt echter zes weken. U hoeft de wond thuis geen specifieke verzorging meer te geven. Er hoeft geen verband meer op. U mag met uw wond gewoon douchen. Nadat de hechtingen zijn verwijderd, is in bad gaan ook toegstaan. Dep de wond na afloop goed droog met een schone doek.

Open wond
In sommig gevallen gaat de wond tijdens uw opname open, of wordt deze iets geopend door de chirurg.Vaak komt of moet dit door ontsteking van de wond. We spreken dan van een open wond (overigens zijn de onderliggende weefsels wel gehecht). Een open wond heeft specifieke verzorging nodig en de genezing ervan neemt langere tijd in beslag. Tijdens uw opname heeft u instructies gekregen van de chirurg en de verpleegkundige over de verzorging van de open wond. Bent u of zijn uw naasten niet in st aat om uw wond te verzoregen, dan doet de wijkverpleegkundige dit. Met een open wond kunt u gewoon douchen. Gebruik geen zeep of crème direct in of op de wond en dep de wond na afloop goed droog met een schone doek. Douchen is beter voor de wond dan het nemen van een bad. Wilt u toch graag in bad, spoel dan met de douchekiop de wond na met water.

Roken
Roken heeft een negatief effect op de wondgenezing. Wij raden u daarom aan om niet te roken.

Pijnbestrijding

Het is mogelijk dat u de eerste dagen nog pijn heeft en de klachten niet meteen weg zij. Een goede pijnbestrijding is belangrijk voor het genezingsproces. Daarom is het raadzaam dat u eventuele pijn met pijnstillers onderdrukt. Hiervoor kunt u paracetamol gebruiken volgens de instructies in de bijsluiter. Soms is het prettiger om zetpillen te gebruiken of tabletten op te lossen in water. Heeft u zwaardere pijnstillers dan paracetamol nodig, bespreek dit dan met uw (huis) arts.

Vermoeidheid

Veel patienten geven aan dat ze na ontslag uit het ziekenhuis langdurig last hebben van vermoeidheid, zowel geestelijk als lichamelijk. Deze vermoeidheid komt plotseling op en is meestal geen gevolg van inspanning. De vermoeiheid wordt als extreem ervaren en lijkt op uitputting. De herstelperiode is bij deze vermoeidheid ook langer dan dat u voordien gewend was. Hou hier rekening mee als u uw dag inplant. Het is bijvoorbeeld verstandig om de eerste weken ’s middags een uurtje op bed te gaan liggen.

Medicijnen

Na uw ziekenhuisopname kunt u de medicijnen die u thuis gebrukte blijven innemen, tenzij anders met u afgesproken is. Soms zijn er tijdens de opanem veranderingen in de medicijnen aangebracht, waardoor u bepaalde medicijnen niet meer hoeft te gebruikenof er medicijnen bij gekregen heeft. Zijn er veranderingen ten opzichte van de medicijnen die u voor uw opanem gebruikte, dan geeft de chirurg dit door aan de apotheek. U krijgt dan bij ontslag een kaartje mee waarop vermeld staat hoe laat u uw medicijnen bij uw apotheek op kunt halen. Twijfelt u over het wel of niet innemen van bepaalde medicijnen, bespreek dit dan met uw huisarts of met de chirurg tijdens uw polikliniekbezoek.

Seksualiteit

Er zijn geen medische bezwaren om uw seksuele gewoontes van voor de operatie weer op te pakken. Hierbij geldt hetzelfde als bij de overige lichamelijke inspanningn: luister goed naar de mogelijkheden en behoeften van uw lichaam. Heeft u vragen op het gebeide van seksualiteit bespreek deze dan met uw chirurg of neem contact op met één van de patiëntenverenigingen.

Sport

Voelt u zich voldoende zeker, dan mag u na ontsalg uit het ziekenhuis weer wandelen en fietsen. Trimmen en joggen mag u na twee weken, zwemmen pas als de wonden volledig gesloten zijn en er geen hechtingen meer inzitten. De sauna mag u bezoeken als de wonden geheel genenzen zijn (bij een gehechte wond na zes weken, bij een open wond later). Krachtsporten en andere sporten, waarbij veel druk op de buik en het wondgebied uitgeoefend wordt, moet u de eerste zes weken vermijden.

(Pijn)klachten

Heeft u in de eerste twee weken na ontslag uit het ziekenhuis één van de onderstaande klachten, neem dan contact op met uw chirurg: Neem contact op in alle gevallen waarin u zich niet goed voelt en het niet vertrouwt. U kunt ons beter een keer te veel dan te weinig bellen. Na deze twee weken, of bij overige klachten kunt u contact opnemen met uw huisarts. De huisarts wordt geïnformeerd over uw verblijf in het ziekenhuis door middel van een brief van de zaalarts.

Emoties

De operatie die u ondergaan heeft en uw ziektebeeld kunnen diep in uw leven ingrijpen. U hoeft er niet vreemd van op te kijken dat u snel geëmotioneerd raakt. Het komt vaak voor dat iemand na een operatie van slag is en plotseling om niets de tranen laat lopen of zich ergens over opwindt. Het duurt enige tijd voor het geestelijk evenwicht hervonden is. Dit kan trouwens ook voor uw (eventuele) partner gelden. U moet zich na thuiskomst op een nieuwe levenssituatie instellen. Vaak begint de verwerking van uw ervaringen pas als u thuis bent. Het delen van uw ervaringen en gevoelens met anderen kan dan raadzaam zijn. Daarnaast kan de narcose zorgen voor veranderingen in uw gedrag. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het slecht kunnen onthouden van informatie of het moeite hebben met lezen en puzzelen. Deze veranderingen zijn allemaal tijdelijk. Als u hulp wilt of nodig heeft bij het verwerken van uw ziekten, dan kunt u dit altijd met uw huisarts, chirurg of verpleegkundige bespreken.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de verpleegkundige, nurse practioner of chirurg dan om andere uitleg.

Het Managed Clinical Network Hepato Pancreato Billiaire Chirurgie wenst u een spoedig herstel.

Copyright (c) 2015 MCN-HPB.NL | All rights reserved | Disclaimer | Inloggen |